பயணி தரன்

வாசிப்பு எழுத்து மொழிபெயர்ப்பு

DHARAN@PAYANI.COM

புதுத்தடம் பதிக்கும் பயணியின் நூல்கள்

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

சொல் புதிது, பொருள் புதிது, மொழி புதிது

முதல் முறையாக, சீன மொழியிலிருந்து நேரடி மொழிபெயர்ப்பில் தமிழில் படைப்புகள். சீனாவின் ‘சங்க இலக்கியம்.’ நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மோ-யான்’ எழுதிய சுயசரிதை நாவல். சீன மொழி பேச, பயனுள்ள வாக்கியங்கள் (இலவச நூல்).

  • வாரிச் சூடினும் பார்ப்பவரில்லை
  • மாற்றம்
  • எளிதில் சீன மொழி பேச, பயனுள்ள 21 வாக்கியங்கள்

பயணி

வணக்கம்! பெயர் ஸ்ரீதரன். சென்னை. வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி (IFS). எனவே, தொழில்முறை நாடோடி. பெய்சிங்கில் சீன மொழி கற்றவர். பல ஆண்டுகள் சீனமொழிச் சூழலில் பணி புரிந்தவர்...

விருது

சீன மொழியிலிருந்து நேரடியாகத் தமிழுக்கு மேற்கொண்ட ஆக்கங்கள் பயணியை முதன்மையானவராகவும் ஒப்பீடற்றவராகவும் நிலைநிறுத்துகின்றன...