அன்புள்ள சக பயணியே!

வணக்கம்!

நூல்கள் வாங்குவது குறித்த விவரங்கள் வேண்டுமென்றால் இங்கே பார்க்கலாம்: நூல்

இணையத்தில் தொடர்பு கொள்ள:

Facebook: https://www.facebook.com/PayaniDharan

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/PayaniDharan/

Twitter: https://twitter.com/PayaniDharan

மாதமொரு முறை நேரடியாக உங்கள் மின்னஞ்சலில் வந்துசேரும் ‘பாதையெல்லாம் மல்லியப் பூ!’ செய்திமடல் குழுவில் சேர வலது பக்கம் இருக்கும் “வாங்க, சேர்ந்தே நடப்போம்!” என்னும் கட்டத்தில் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

நேரடி மின்னஞ்சல் அனுப்ப: DHARAN@PAYANI.COM

நன்றி!

அன்புடன்

பயணி தரன்